ร้องเรียนกับเราง่าย ๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอน

Alternate Text

เลือกหัวข้อร้องเรียน

-
Alternate Text

กรอกแบบฟอร์ม

Alternate Text

ติดตามผล

แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่นี่

Alternate Text

แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ง่ายๆ เพียงแค่เลือกหัวข้อที่ต้องการด้านล่าง จากนั้นกรอกแบบฟอร์มเพียง 2 ขั้นตอน เท่านั้น เราก็จะได้รนับทราบเรื่องร้องเรียนของคุณ


ติดตามเรื่องร้องเรียนได้ที่นี่

กำลังติดตามเรื่องที่เคยร้องเรียนไปใช่ไหม? ง่ายๆเลย เพียงกรอกรหัสเรื่องร้องเรียน หรือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ คุณก็สามารถติดตามสถานะได้ที่นี่ สะดวก รวดเร็วนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212ETDA อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำนโยบายและข้อปฏิบัตินี้ขึ้น และแนะนำให้ผู้ใช้บริการรับทราบและทำความเข้าใจนโยบายของเรา ดังนี้

จำนวนเรื่องร้องเรียน

Alternate Text
แก้ปัญหาแล้ว

32088

Alternate Text
จำนวนทั้งหมด

0

Alternate Text
กำลังดำเนินการ

0

Alternate Text
แก้ปัญหาเฉลี่ย

0

ข่าวสารล่าสุด

Alternate Text

แนวทางการเฝ้าระวังการโจมตีระบบสารสนเทศ

หากพบว่าหน่วยงานมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีทางไซเบอร์ หน่วยงานควรยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่สารสนเทศพิจารณาปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ มาตรการเบื้องต้น 1. ทำการสำรองข้อมูล (Backup) ของระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ รวมถึงการจัดเตรียมระบบให้บริการเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อทดแทนเว็บหลักกรณีไม่สามารถให้บริการได้ (Static code website) 2. เตรียมแผนสำรองการให้บริการของหน่วยงาน หากไม่สามารถให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ มาตรการการจัดการการโจมตีแบบ DDoS (เพิ่มเติม) 1. เฝ้าระวังปริมาณข้อมูลรับ/ส่งที่อุปกรณ์เครือข่าย Gateway หากพบว่ามีปริมาณสูงขึ้นกว่าการใช้งานปกติของหน่วยงาน ให้วิเคราะห์ข้อมูลจราจร (Traffic Log) เพื่อตรวจสอบว่ามีการเรียกใช้งานผิดปกติจาก IP address ต้นทางใดบ้าง และตั้งค่าเพื่อปิดกั้นการเชื่อมต่อจาก IP address ดังกล่าวที่อุปกรณ์ Firewall จึงรายงาน IP Address เหล่านี้ให้ไทยเซิร์ตเพื่อประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไข 2. แจ้งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ที่ใช้บริการ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการโจมตีแบบ DDoS หรือติดต่อไทยเซิร์ตเพื่อขอคำแนะนำในการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อไทยเซิร์ตได้ทางโทรศัพท์ 02-123-1234 (24 ชั่วโมง)